Pallet gỗ kiểu 3

Liên hệ

1. Thông số kỹ thuật:

Model: Pallet gỗ kiểu 3
Kt ngoài: 1100 x 1100 x 140 mm
Sử dụng: 1 mặt
Chất liệu: Gỗ mới (gỗ tạp, gỗ thông)
Tải trọng phân bố đều

2. Chú ý:

– Sản phẩm Pallet gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng.
– Các sản phẩm Pallet có thể được khử trùng theo yêu cầu.

Danh mục: