Thùng Carton 5 lớp

Thùng carton 5 lớp là loại thùng giấy phổ biến nhất sử dụng để đóng hàng may mặc, bánh kẹo, thực phẩm, giày dép, đồ gỗ…xuất khẩu hoặc tiêu dùng trong nước. Bao gồm các kết cấu giấy như sau:
– 5 lớp 1 mặt vàng 1 mặt mộc.
– 5 lớp 2 mặt vàng.
– 5 lớp 1 mặt giấy nâu việt trì.
– 5 lớp 2 mặt giấy nâu việt trì.
– 5 lớp 2 mặt giấy trắng.
– 5 lớp 1 mặt giấy trắng, 1 mặt vàng.

Bài viết trước Thùng Carton 3 lớp
Bài kế tiếp Thanh nẹp góc giấy