Thanh nẹp góc giấy

 

Thanh nẹp góc giấy được làm từ nhiều lớp giấy test/medium bồi lại nhau có độ dày từ 3 mm – 7mm rất cứng,  tạo góc 90 độ dùng để bảo vệ các cạnh, góc và gia cố cho sản phẩm.

 

 

STT Sản phẩm Quy cách Màu sắc
1 Thanh nẹp giấy chữ V 30 X 30 X 3 Nâu/vàng
2 Thanh nẹp giấy chữ V 40 X 40 X 3 Nâu/vàng
3 Thanh nẹp giấy chữ V 50 X 50 X 3 Nâu/vàng
4 Thanh nẹp giấy chữ V 30 X 30 X 4 Nâu/vàng
5 Thanh nẹp giấy chữ V 40 X 40 X 4 Nâu/vàng
6 Thanh nẹp giấy chữ V 50 X 50 X 4 Nâu/vàng
7 Thanh nẹp giấy chữ V 30 X 30 X 5 Nâu/vàng
8 Thanh nẹp giấy chữ V 40 X 40 X 5 Nâu/vàng
9 Thanh nẹp giấy chữ V 50 X 50 X 5 Nâu/vàng
10 Thanh nẹp giấy chữ V 40 X 40 X 6 Nâu/vàng
11 Thanh nẹp giấy chữ V 50 X 50 X 6 Nâu/vàng
12 Thanh nẹp giấy chữ V 40 X 40 X 7 Nâu/vàng
13 Thanh nẹp giấy chữ V 50 X 50 X 7 Nâu/vàng

 

Bài viết trước Thùng Carton 5 lớp
Bài kế tiếp Màng PE