HS007-SB

Model: HS007-SB
Kt ngoài: 610 x 420 x 150 mm
Màu sắc: Xanh dương (blue), Đỏ (red), Xanh lá cây (green), Vàng (yellow)

Bài viết trước HS026-SB
Bài kế tiếp HS006-SB