HS003-SB

Model: HS003-SB
Kt ngoài: 610 x 420 x 190 mm
Màu sắc: Xanh dương (blue), Đỏ (red), Xanh lá cây (green), Vàng (yellow)

Bài viết trước HS006-SB
Bài kế tiếp IS-SPL03