Pallet Gỗ

Pallet gỗ kiểu 3

1. Thông số kỹ thuật: Model: Pallet gỗ kiểu 3 Kt ngoài: 1100 x 1100 x 140 mm Sử dụng: 1 mặt Chất liệu: Gỗ mới (gỗ tạp, gỗ thông) Tải trọng phân bố đều 2. Chú ý: - Sản phẩm Pallet gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng. - Các sản phẩm Pallet có thể được khử trùng theo yêu cầu. …

24 Tháng Một 2019| Pallet Gỗ

Pallet gỗ kiểu 2

1. Thông số kỹ thuật: Model: Pallet gỗ kiểu 2 Kt ngoài: 1100 x 1100 x 140 mm Kt ngoài: 1200 x 1000 x 140 mm Sử dụng: 1 mặt Chất liệu: Gỗ mới (gỗ tạp, gỗ thông) Tải trọng phân bố đều 2. Chú ý: - Sản phẩm Pallet gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng. - Các sản phẩm Pallet có thể được khử trùng theo yêu cầu …

24 Tháng Một 2019| Pallet Gỗ

Pallet gỗ kiểu 1

1. Thông số kỹ thuật: Model: Pallet gỗ kiểu 1 Kt ngoài: 1100 x 1100 x 140 mm Kt ngoài: 1000 x 800 x 140 mm Kt ngoài: 1200 x 800 x 140 mm Kt ngoài: 1200 x 1000 x 140 mm Sử dụng: 1 mặt Chất liệu: Gỗ mới (gỗ tạp, gỗ thông) Tải trọng phân bố đều 2. Chú ý: - Sản phẩm Pallet gỗ có thể làm theo yêu cầu, bản vẽ, thiết kế của khách hàng. - Các sản phẩm Pallet có thể được khử trùng theo yêu cầu. …

24 Tháng Một 2019| Pallet Gỗ