Pallet Nhưạ Cũ

IS-SPL03

Model: IS-SPL03 Kích thước ngoài: 1100 x 1100 x 150 mm (+/- 2%) Trọng lượng: kg Sử dụng: Số hướng nâng: 0 Tải trọng động: 1000 kg Tải trọng tĩnh: 2000 kg Số điểm chống trượt: Màu sắc: Đen (Black), Xanh dương (blue) …

24 Tháng Một 2019| Pallet Nhưạ Cũ

IS-SPL02

Model: IS-SPL02 Kích thước ngoài: 1200 x 1000 x 120 mm (+/- 2%) Trọng lượng: kg Sử dụng: Số hướng nâng: 0 Tải trọng động: 500 kg Tải trọng tĩnh: 1500 kg Số điểm chống trượt: Màu sắc: Đen (Black), Xanh dương (blue) …

24 Tháng Một 2019| Pallet Nhưạ Cũ

IS-SPL01

Model: IS-SPL01 Kích thước ngoài: 1200 x 1000 x 150 mm (+/- 2%) Trọng lượng: kg Sử dụng: Số hướng nâng: 0 Tải trọng động: 1000 kg Tải trọng tĩnh: 2000 kg Số điểm chống trượt: Màu sắc: Đen (Black), Xanh dương (blue) …

24 Tháng Một 2019| Pallet Nhưạ Cũ